دانلود آهنگ Famous Blue Raincoat لئونارد کوهن Leonard Cohen

بدون نظر

دانلود آهنگ Famous Blue Raincoat لئونارد کوهن Leonard Cohen

آهنگ خارجی بسیار زیبا با صدای دل انگیز لئونارد کوهن با ترجمه فارسی

دانلود آهنگ Famous Blue Raincoat لئونارد کوهن Leonard Cohen

It’s four in the morning, the end of December♩♪♬
I’m writing you now just to see if you’re better
♩♪♬New York is cold, but I like where I’m living
There’s music on Clinton Street all through the evening.

ساعت چهار صبح است، اواخر دسامبر

دارم برایت نامه می نویسم تا ببینم حالت بهتر شده یا نه!♩♪♬

نیویورک سرد است اما من جایی را که زندگی می کنم دوست دارم

♩♪♬تمام بعد از ظهر در خیابان کلینتون صدای موسیقی می آید.

I hear that you’re building your little house deep in the desert
You’re living for nothing now, I hope you’re keeping some kind of record

شنیدم که داری خانه کوچکت را وسط بیابان می سازی♩♪♬
حالا که چیزی نیست که به خاطرش زندگی کنی، امیدوارم یک جوری همه چیز را ثبت کنی.

Yes, and Jane came by with a lock of your hair
♩♪♬She said that you gave it to her
That night that you planned to go clear
Did you ever go clear?
بله، جین با یک دسته از موهای تو آمد

گفت که تو آن را به او داده ای♩♪♬

♩♪♬همان شبی که تصمیم گرفتی پاک شوی

ولی آیا هرگز پاک شدی؟

Ah, the last time we saw you you looked so much older
Your famous blue raincoat was torn at the shoulder♩♪♬
You’d been to the station to meet every train
And you came home without Lili Marlene.

♩♪♬آه، آخرین باری که تو را دیدیم خیلی پیرتر به نظر می آمدی

سرشانه بارونی معروف آبیت پاره بود

چشم انتظار تک تک قطارها به ایستگاه رفته بودی

و عاقبت بدون لی لی مارلین به خانه برگشتی.♩♪♬

And you treated my woman to a flake of your life
And when she came back she was nobody’s wife.

♩♪♬بعد تو زن من را به خاطر تکه کوچکی از زندگیت بازی دادی

و وقتی او برگشت دیگر زن هیچ کس نبود.

Well I see you there with the rose in your teeth
One more thin gypsy thief

Well I see Jane’s awake.

She sends her regards.♩♪♬

من هنوز تو را آنجا، با یک شاخه گل سرخ بین دندانهایت می بینم

یک دزد کولی لاغر دیگر!

♩♪♬خوب جین بیدار شده

سلام می رساند

And what can I tell you my brother, my killer
What can I possibly say?
I guess that I miss you, I guess I forgive you♩♪♬
I’m glad you stood in my way.

چه می توانم به تو بگویم برادر من؟ قاتل من؟

چه می توانم بگویم؟

♩♪♬گمانم دلم برایت تنگ شده، گمانم تو را بخشیده ام

خوشحالم که جلوی راهم ایستادی

If you ever come by here, for Jane or for me
And your enemy is sleeping, and his woman is free.♩♪♬

اگر روزی راهت به این اطراف افتاد، به خاطر جین یا به خاطر من

دشمنت خوابیده است و زنش آزاد است.
Yes, and thanks, for the trouble you took from her eyes
♩♪♬I thought it was there for good so I never tried.

بله، و ممنونم به خاطر غمی که از چشمانش زدودی

فکر نمی کردم بشود آن غم را زدود برای همین هیچ تلاشی نکردم

And Jane came by with a lock of your hair
She said that you gave it to her♩♪♬
That night that you planned to go clear

و جین با یک دسته از موهای تو آمد

گفت که تو آن را به او داده ای

♩♪♬همان شبی که تصمیم گرفتی پاک شوی

ولی آیا هرگز پاک شدی؟♩♪♬

آموزش دانلود (کسانی که وقتی روی لینک دانلود کلیک میکنند و آهنگ وارد صفحه پخش آنلاین میشود حتما بخوانند)

روی لینک دانلود کلیک راست کرده(یا روی آن نگه دارید) و save link as(بارگیری یا دریافت پیوند) را بزنید.

https://nafismusic3.ir/?p=21773

آهنگ های مرتبط

خواننده این آهنگ